Niniejszym informujemy, iż w związku z brakiem subskrypcji minimalnej liczby obligacji wymaganej do dojścia do skutku emisji obligacji serii K Nordic Development S.A. („Obligacje”), emitent nie dokonał przydziału Obligacji.

|