OGŁOSZENIE

w sprawie przedterminowego częściowego wykupu

obligacji serii „A”

NORDIC PROJECT ONE SP. Z O.O.

Zarząd spółki Nordic Project One sp. z o.o. działając na podstawie  § 9. Warunków Emisji  obligacji serii „A”, niniejszym informuje, że:

  1. w dniu 29.06.2017 r. nastąpi wcześniejszy częściowy wykup 1.200 obligacji.
  2. wcześniejszemu częściowemu wykupowi będą podlegały obligacje o kolejnych numerach:
Numer od Numer do
1 72
501 548
821 868
1171 1530
3571 3690
4356 4595
5979 6110
6889 7068
  1. częściowy wykup nastąpi w sposób proporcjonalny do ogólnej liczby obligacji posiadanych przez poszczególnych obligatariuszy.

W związku z powyższym wzywa się obligatariuszy do złożenia odcinków zbiorowych obligacji w celu dokonania ich wymiany, poprzez dostosowanie treści dokumentów do stanu, który będzie wynikał z dokonanego wcześniejszego wykupu.

Obligacje należy złożyć  w terminie  w terminie 14 dni od dnia wcześniejszego wykupu pod rygorem unieważnienia dokumentów obligacji.

|