nr 10/2015 z dnia 30.09.2015

Skonsolidowany raport półroczny jednostkowy oraz Grupy Kapitałowej Nordic Development za okres 01.01.2015-30.06.2015

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny jednostkowy oraz Grupy Kapitałowej Nordic Development za okres 01.01.2015-30.06.2015.

Podstawa prawna:
§ 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


 

nr 17/2014 z dnia 30.09.2014

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Nordic Development za okres 01.01.2014-30.06.2014

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Nordic Development za okres 01.01.2014-30.06.2014.

Podstawa prawna:
§ 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu