nr 6/2016 z dnia 17.06.2016

Jednostkowy Raport Roczny za 2015 rok

Zarząd Spółki Nordic Development S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości jednostkowy Raport Roczny za 2015 rok.

Podstawa prawna:
§11 oraz §14 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu

 

nr 5/2016 z dnia 17.06.2016

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej za 2015 rok

Zarząd spółki Nordic Development S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej za 2015 rok.

Podstawa prawna:
§11 oraz §15 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu

 


 

nr 07/2015 z dnia 22.05.2014

Jednostkowy Raport Roczny za 2014 rok

Zarząd Spółki Nordic Development S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości jednostkowy Raport Roczny za 2014 rok.

Podstawa prawna:
§11 oraz §14 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


 

nr 06/2015 z dnia 22.05.2014

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej za 2014 rok

Zarząd spółki Nordic Development S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej za 2014 rok.

Podstawa prawna:
§11 oraz §15 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


 nr 13/2014 z dnia 26.06.2014

Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok

Zarząd spółki NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

Podstawa prawna:
§11 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 12/2014 z dnia 26.06.2014

Raport roczny za 2013 rok

Zarząd spółki NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2013 rok.


Podstawa prawna:
§11 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 5/2013 z dnia 29.03.2013

Skonsolidowany raport roczny za rok 2012

Zarząd spółki NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok 2012.

Podstawa prawna:
§11 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 4/2013 z dnia 29.03.2013

Raport roczny za rok 2012

Zarząd spółki NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ( "Spółka"), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2012.

Podstawa prawna:
§ 11 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu